0844 56 56 56
question_answer
close
Tư vấn miễn phí
Kính chào Quý khách, Em là tư vấn viên Meddom Park sẵn sàng hỗ trợ ạ!
Xem chi tiết phòng
Phòng Hệ Mặt trời
1,200,000 đ
Xem chi tiết phòng
Phòng Sao Kim
850,000 đ
Xem chi tiết phòng
Phòng Sao Thổ
1,000,000 đ
Xem chi tiết phòng
Phòng Sao Thủy
1,000,000 đ
Xem chi tiết phòng
Phòng cộng đồng Nhà sàn Di sản
5,000,000 đ
Xem chi tiết phòng
Phòng Sao Mộc
1,200,000 đ
Xem chi tiết phòng
Phòng Trái Đất
850,000 đ

Thông tin đặt phòng

01
30/11/2022 - 30/11/2022
Chọn phòng 1
0